PECES PERDUDES DE L’EDAT D’OR

KUNSTGEWERBE MUSEUM, BERLIN

Servidora

 

©1936-Editorial-Alpha - Servidora
©1936-Editorial-Alpha – Servidora

 

La servidora o fruitera de la fotografia pertany al llibre de Josep Gudiol Ricart, “Els Vidres Catalans” de la Col·lecció Monumenta Cataloniae, Vol III, publicat a Barcelona en 1936, làmina 49.

En no localitzar-la entre les peces publicades a la pàgina del Museu, ens posàrem en contacte amb els investigadors del Museu que constaten que desgraciadament la peça està entre les pèrdues de la Segona Guerra Mundial.

El número d’inventari és el 1909.252. Havia estat adquirida el 1909 a Roma (de “Simonetti”). Quan Josep Gudiol Ricart va publicar el seu llibre sobre els vidres catalans el 1936, la copa encara era a les col·leccions del Kunstgewerbemuseum.

The Corning Museum of Glass, de Nova York, té una peça molt semblant.

 

Bibliografia:

– GUDIOL RICART, Josep: Els Vidres Catalans, Monumenta Cataloniae, vol. III, Ed. Alpha. Barcelona, 1936.

– RODRIGUEZ GARCÍA, Justina: Los vidrios esmaltados catalanes (siglos XVI y XVII), Espacio, Tiempo y forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 13, 2000, pàgs. 119-121.

– SCHMIDT, Robert: Das Glas, Berlin 1922 (Handbücher der Staatlichen Museen zu Berlin), S. 381, ill. 231.

 

 

ANTIGA COL·LECCIÓ ESPINA, BARCELONA

Gerro

 

Editorial Políglota - Fot. Domènech
Editorial Políglota – Fot. Domènech

 

BIBLIOGRAFIA:

– FOLCH I TORRES, Joaquim, El Tresor Artístic de Catalunya , Els Antics Vidres Catalans Esmaltats, Quaderns de divulgació de la “Gaseta de les Arts”, Editorial Políglota, Barcelona, 1926, làmina X.

 

COL·LECCIÓ PARTICULAR, ROMA

Confitera

Col·lecció italiana
Col·lecció italiana

Col·lecció particular a Roma (Revista: Forma II, 1907, pàg. 465), pàg. 39/50

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1031421

 

Copa (o confitera?)

Col·lecció romana
Col·lecció romana

Col·lecció particular a Roma (Revista: Forma II, 1907, pàg. 466), pàg. 40/50
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1031421