Calsina Cirés, Enriqueta

 

Dades recollides

Enriqueta Calsina Cirés fou esmaltadora de vidre català, que va nèixer a Barcelona en 1917.
Es va dedicar a la pintura, tot i això hem trobat alguna obra de vidre esmaltat de la que se n’aporta testimoni.

 

Exposicions

Així mateix, ens consta que va exposar per primera vegada en el I Saló d’Independents celebrat en 1936. A partir d’aquell moment es presentà vàries vegades individualment i col·lectivament.

De la mateixa manera en 1949 va prendre part en la VIII Exposició d’Artistes Graciencs, celebrada en les Galeries Cristina.

 

Signatures

Tanmateix des de 1936 a 1942 firmava les seves obres coma “Keta Kals”, i després com a E. Calsina.

E. Calsina Cirés Ball amb almoratxa
E. Calsina Cirés Ball amb almoratxa

 

Bibliografia

Diccionaris

RÀFOLS, J.F., Diccionario de Artistas de Cataluña, Valencia y Baleares, Edicions Catalanes S.A. y La Gran Enciclopedia Vasca, Barcelona – Bilbao, 1980, vol. I, pàg. 199.

E. Calsina Cirés firma
E. Calsina Cirés firma