D’altres signatures sense referències

Recollim en aquesta pàgina fotografies de peces que estan signades, però de les no hem trobat, de moment, cap comentari en la literatura del vidre esmaltat català.

 

A.R.

Gall d'indi
Gall d’indi

Copa

Vidre incolor gruixut, emmotllat i esmaltat. Copets i dues pèrdues en boca.
30,9 x 22,2 cm
Catalunya, 1r terç s. XX

Contenidor acampanat que descansa sobre un nus esferoidal massís damunt d’una base troncocònica també gruixuda. Dibuix d’un gall dindi amb decoració d’un arbre frondós.  Colors: groc, blau, taronja, marró, vermell i verd. Filet daurat en boca i fulles daurades en el nus.

Gall d'indi firma
Gall d’indi firma

E. Carreras

E. Carreras Plat dels angelets
E. Carreras Plat dels angelets

Plat

Vidre incolor bufat emmotllat i esmaltat.
3,2 x 24,2 cm
Catalunya, s. XX

Contenidor de base plana, paret còncava i ala estreta cilíndrica. Dibuix de dos angelets nusos arrossegant un pàmpol i un carràs de raïm. Tres sanefes diferents pugen per l’ala del plat. Colors rosa, verd, blau, vermell, marró, negre, groc i lila.

E. Carrereas Firma Plat dels angelets
E. Carreras Firma Plat dels angelets

Chof

Chof - Cendrer amb crancs
Chof – Cendrer amb crancs

Cendrer

Vidre acolorit de groc, premsat, amb inicials “XX” i esmaltat.
2 x 9,5 cm
Catalunya, s. XX

Contenidor acampanat sobre base circular cònica. Decoració amb dos crancs de vuit potes posteriors i dues de pinça grosses, de colors vermell i groc. Etiqueta de can” Prats-Fatjó, S.A. Barcelona”.

Chof firma
Chof firma

Las Heras

Heras, las - Veler, orenetes i gavines
Heras, las – Veler, orenetes i gavines

Plat

Vidre incolor emmotllat i esmaltat.
2,3 x 14,4 cm
Catalunya, s. XX

Contenidor obert vers la boca de vora còncava sobre base plana per defora i convexa per dins. A l’ala del plat el cel amb dues gavines i dues orenetes de color blanc, verd, blau i groc, separades per núvols. En el centre una fragata mercant navegant amb les veles extenses. Un línia arrissada blava fa d’horitzó separant les dues escenes.

Heras, las - Firma Plat
Heras, las – Firma Plat

Pons

Pons Gerro ocell
Pons Gerro ocell

Gerro

Vidre incolor bufat en motllo i esmaltat. Boca esmolada.
22 x 12,7 cm
Catalunya, 2n terç s. XX

Contenidor troncocònic lleugerament obert en boca sobre peu doblement cònic. Decoració amb un ocell enigmàtic de doble cua que presideix la composició des de dalt d’una branca. Està pintat sobre base blanca. Al voltant fulles rogenques de les branques i algunes cintes vegetals. Colors verd, lila, vermell, blanc i blau.

Pons Firma Gerro ocell
Pons Firma Gerro ocell

 

Vigasi

Vigasi Plat Caravel·la
Vigasi Plat Caravel·la
Vigasi firma
Vigasi firma

 

V.G.

 V.G. - Gerra àmbar i blava
V.G. – Gerra àmbar i blava

Gerra nansa blava

Vidre àmbar bufat emmotllat i esmaltat.
20,5 x 11 cm
Catalunya, s. XX

Dipòsit troncocònic perllongat en bombament i forma semi esferoidal. Coll allargat amb boca lobulada i nansa blava de tira massissa. Base cònica també massissa. Decoració de frisos puntejats blancs i flors perfilades amb daurat. Colors blanc, rosa i marró.

V.G. firma
V.G. firma