Solé Ventura, Euda i Solé Ventura, Núria

 

Antecedents i Formació

Euda Solé Ventura neix a Barcelona en 1901, mentre que Núria Solé Ventura ho fa també a Barcelona en 1904. Eren filles doctor Joan Solé Pla i d’Àngela Ventura Maymó.

Les primeres lliçons de dibuix els hi foren impartides per una professora francesa amb qui també aprenien l’idioma.

El pare, diputat en Corts, estava molt relacionat amb polítics, artistes i intel·lectuals, i era molt amic d’Alexandre Cardunets. Amèrica, la filla d’aquest últim, i d’edat semblant, va ser l’amiga amb qui iniciaren l’aventura de l’Art.

Les tres anaren, pel voltant de 1919, a aprendre de dibuixar a  l’Acadèmia Baixas. Posteriorment, 1921, ingressaren a l’Escola d’Arts i Bells Oficis, dirigida per Francesc d’A. Galí, on feren l’’ngrés a l’assignatura d’Arts de la Terra, dintre de la qual escolliren l’esmalt sobre vidre, assignatura impartida Francesc Quer. De 1921-1923 en que l’escola va haver de tancar les seves portes, en aquesta assignatura hi havia pocs alumnes que elles recordin llevat d’en Gol.

 

Exposicions

En 1921 celebren la primera exposició junt amb Amèrica Cardunets i el seu professor Quer, a les Galeries Laietanes.

En 1923 les mateixes Galeries  acollien altra vegada les tres amigues.

En 1925 participaren en l’Exposició Internacional d’Arts Decoratives de París, on els atorgaren una medalla d’or pels seus vidres esmaltats

El novembre del mateix any, a l’Ateneu Gironí, realitzaren una altra exposició en la qual també hi participava el pare de l’Amèrica, el dibuixant Alexandre Cardunets.

En 1927, les dues germanes, amb l’Euda acabada de casar, celebraren a les Galeries Laietanes la que seria l’última de les seves exposicions individuals.

De tota manera el 1929 també participaren a l’exposició Internacional.

Tot i que potser varen tenir alguns encàrrecs i varen vendre algunes peces, realitzaven els esmalts més que res per a fer exposicions o regalar als amics o coneguts.

En resum, l’obra de les dues germanes, el mateix que la d’Amèrica  Cardunets, va ser realitzada, doncs, per pur gaudi personal i artístic, sense cap més projecció ni conseqüència.

 

Acabament

La seva trajectòria com a esmaltadores de vidre s’estroncà en veure’s obligades a exiliar-se cap a Colòmbia i Veneçuela d’on tornaren, la Núria el 1948 i l’Euda cap el 1957.” [1]

Peces

Sole, Núria - Llantia de mesquita
Sole, Núria – Llantia de mesquita

Llàntia de mesquita

Vidre incolor, bufat i esmaltat amb aplicació de quatre nanses blaves.
12,8 x 10
Barcelona, 1925.

Recipient bulbós, sobre peu cònic massís, del qual arrenca un coll troncocònic que s’obre vers la boca. Decoració de formes sinuoses al peu i al coll, separada per franja de campanes acolorides. Dominen els colors vermell, groc, morat, verd i blau. Al peu: escut de Barcelona, signat N.S., datat MCMXXV.

 

Solé Ventura, Núria - Gotets blaus
Solé Ventura, Núria – Gotets blaus
Solé, Núria - Gotet Blau 2
Solé, Núria – Gotet Blau 2

Gotets blaus

Vidre incolor, bufat i esmaltat.
8 x 5,8
Barcelona, 1925.

Gots troncocònics amb dibuix repetitiu de dalt a baix, de triangles blaus i flors vermelles, en l’angle oposat, tot fent un quadrat. Signat a la base, amb l’escut de la Ciutat de Barcelona, les inicial N. S. i datat l’any MCMXXV (any de l’Exposició Internacional d’Arts Decoratives de Paris, on els atorgaren medalla d’or).

 

 

Altres peces publicades

Euda i Núria Solé - Paris FAD 1924-25
Euda i Núria Solé – Paris FAD 1924-25

 

Bibliografia

 

Diccionaris

RÀFOLS, J.F., Diccionario de Artistas de Cataluña, Valencia y Baleares, Edicions Catalanes S.A. y La Gran Enciclopedia Vasca, Barcelona – Bilbao, 1980, vol. IV, pàg. 1202.

 

Articles [1]

VIDAL I MAYNOU, Cecília, Xavier Nogués i els vidres esmaltats al foc, Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, 1989 (tesi doctoral), pàgs. 95-96.

VIDAL I MAYNOU, Cecília, “L’esmalt sobre vidre (1900-1935) Artistes i Artesans”. Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, Biblioteca Abad Oliba, MNAC i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, vol. II, pàg. 237.

 

Exposicions i ressenyes

– FARELL, Jaime, Una interesante exposición de vidrios esmaltados. El Diluvio, Barcelona,1921-12-31, pàg. 19.
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1406543

– FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES, Barcelona, 1921, pàg. 101. (fotos)
https://ddd.uab.cat/pub/fomartdec/fomartdec_a1921v3.pdf

– JUNOY, Josep M., Les idees i les imatges. Les fades del vidre, La Veu de Catalunya, Barcelona, 1922-01-13, pàg. 9. (comentari)
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1255179

– BENET, Rafael, “Vidres i ceràmiques de Francesc Quer, Amèrica Cardunets, Núria i Euda Solé”, La Revista, Barcelona, 1922-02-01, pàg. 44.
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1352393

– MM, El año artístico. Galeries Laietanes, Anuari del Foment de les Arts Decoratives, Barcelona, 1923, pàg. 179 (ressenya)
https://ddd.uab.cat/pub/anufomartdec/anufomartdec_a1923v5s1.pd

– ANÒNIM, La Vanguardia, Barcelona, 1923-04-07, pàg. 6. (ressenya)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/04/07/pagina-6/33275261/pdf.html

– ANUARI DEL FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES 1924-1925, París, làmina XLIII, pàg. 71. (fotos)
https://ddd.uab.cat/pub/anufomartdec/anufomartdec_a1924-1925v6-7.pdf

– JOAQUIM FOLCH I TORRES, Altres exposicions, Galeries Laietanes, Gaseta de les Arts, Barcelona, 1927-05-15, pàg. 5. (ressenya, Cardunets amb Núria Solé)
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1209983

– JOAQUIM FOLCH I TORRES, Les exposicions, Vidres d’Amèrica Cardunets i d’Euda i Núria Soler, Gaseta de les Arts, Barcelona, 1927-06-01, pàg. 3. (comentari)
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1209985