MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Llantió “JHS”

 

© Museu Episcopal de Vic, fotògraf: Joan M. Díaz
© Museu Episcopal de Vic, fotògraf: Joan M. Díaz

 

Nom de l’objecte: Llàntia
Descripció: Llàntia o llum d’oli de cos cònic i boca gruixuda, d’ala ampla. La
superfície del contenidor és decorada amb esmalts que dibuixen tiges de muguet o
lliri de maig i el monograma de Crist, «IHS», dins d’un cercle flamejant.
Lloc de producció: Catalunya
Datació: Primer terç del segle XVII
Dimensions: 7,4 x 9,1 x 7,6 cm
Material: Vidre, esmalt
Material / Tècnica: Vidre bufat llis i esmaltat
Forma d’ingrés: Desconeguda
Número de museu: MEV 216
Estat: Bo
Referències bibliogràfiques:

– GUDIOL CUNILL, Josep, Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich,
Vic, 1893.

– GUDIOL RICART, J., Monumenta Cataloniae, vol. III, Els Vidres Catalans, Editorial Alpha, Barcelona, 1936, làm.61.

– RODRÍGUEZ GARCÍA, Justina, Los vidrios esmaltados catalanes (siglos XVI y XVII),
Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, Vol. 13 (2000).

– TRULLEN, J.M. (dir.), Museu Episcopal de Vic. Guia de les col·leccions, Vic, 2003.

Link:
https://www.museuepiscopalvic.com/ca/colleccions/vidre/llantia-mev-216

 

Llantió dels ocells

 

© Museu Episcopal de Vic, fotògraf: Joan M. Díaz
© Museu Episcopal de Vic, fotògraf: Joan M. Díaz

 

Nom de l’objecte: Llàntia
Descripció: Llàntia de forma cilíndrica, vora superior gruixuda i plana. Base
lleugerament cònica. Decoració de branques i ocells en color verd, groc, blanc i blau.
Lloc de producció: Catalunya
Datació: Entre l’últim quart del s. XVI i el primer quart del s. XVII
Dimensions: 8 cm; 7,75 cm (diàmetre superior); 5,3 cm (diàmetre inferior)
Material: Vidre i esmalt
Material / Tècnica: Vidre bufat llis i esmaltat
Forma d’ingrés: Desconeguda
Número de museu: MEV 1393
Estat: Bo
Referències bibliogràfiques:

– GUDIOL CUNILL, Josep, Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de
Vich, Vic, 1893.

– GUDIOL RICART, J., Monumenta Cataloniae, vol. III, Els Vidres Catalans, Editorial Alpha, Barcelona, 1936, làm.61.

– RODRÍGUEZ GARCÍA, Justina, Los vidrios esmaltados catalanes (siglos XVI y
XVII), Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, Vol. 13 (2000).