MUSEU DEL CASTELL DE PERALADA, GIRONA

Confitera

 

© Museu del Castell de Peralada
© Museu del Castell de Peralada

 

Nom de l’objecte: Confitera
Descripció:
És transparent, incolora i esmaltada. Té forma de copa, amb dipòsit lleument cònic i fons hemisfèric, nus i base discoidal alta. El dipòsit està dividit per anells de fil de vidre que marquen tres registres de decoració esmaltada de temàtica vegetal, amb parelles d’ocells enfrontats. La paleta és primordialment verda, completada per groc, rosa i blau, amb daurat inserta en el vidre i en algun cas sota l’esmalt.
El blanc-rosat ha bullit lleugerament, com és normal en la manufactura.
Lloc de producció: Mataró
Datació: s. XVI
Dimensions: 17,3 x 7,8 cm Ø
Material: Vidre
Material / Tècnica: Vidre bufat i esmaltat.
Forma d’ingrés: Herència Miquel Mateu
Número de museu: Inventari 1785
Estat: Restaurada en 2009 per Marta Golobardes.
Exposició:

“Frénésie Venetienne, le verre espagnol XVI-XVIII siècle”, Knauff-Museum, Iphofen i Musée Gran Curtius, Lieja, 17-07-2011 a 20-05-2012.

Referències bibliogràfiques:

– GUDIOL CUNILL, J. Prev. Els vidres de la col·lecció Mateu, Gaseta de les Arts. Barcelona, 1929-10-01, II, núm. 11-12, pàgs. 180 i 182.

– GUDIOL RICART, J. Els vidres catalans (Monumenta Cataloniae III) Barcelona, 1936, pàgs. 93 i 102, làm. 41 i 62.

– OLIVA PRAT, Miguel, La colección de vidrios del Palacio de Peralada (Gerona). Revista de Gerona, 1973-XIX, núm. 62, pàg. 75. (Extensa bibliografia)
http://www.revistadegirona.cat/rdg/recursos/1973/0062_064.pdf

– PHILIPPART, J. P., Frágil transparència. Vidrios españoles de los siglos XVI a XVIII. Iphofen, 2011, pàg. 105, núm. 4.
 
Comentaris del comissari:
Aquesta manufactura consta de només uns 45 exemplars supervivents. (? Nota del blog)
 
Link: No consta

 

Plata

 

© Editorial Alpha. 1936
© Editorial Alpha. 1936

 

© Museu del Castell de Peralada
© Museu del Castell de Peralada

 

Nom de l’objecte: Plata
Descripció:
És transparenta, incolora, amb esmalt policrom. Té forma hemisfèrica, de vora doblegada cap a fora i cantell en la cara inferior. La decoració esmaltada ocupa tota la paret externa, inclosa la base i desenvolupa temes vegetals d’arbustos, branques i flors, amb tres grans ocells, que inclouen traços esgrafiats. La base es decora amb línies radials en ziga-zaga. La paleta la composen els colors verd (dominant), blau, groc, rosa, granat i blanc. Es de destacar que els esmentats colors es superposen i es mesclen abundosament, tret poc comú en peces relacionables catalanes.
Lloc de producció: Venècia
Datació: Segle XVII-XVIII
Dimensions: 9,8 x 27,8 cm Ø
Material: Vidre
Material / Tècnica: Vidre bufat i esmaltat.
Forma d’ingrés: Herència Miquel Mateu Pla
Número de museu: 1797
Estat: Peça esquerdada a la base.
Referències bibliogràfiques:

-GUDIOL RICART, J., Els vidres catalans (Monumenta Cataloniae III). Barcelona, 1936, pàgs. 99-100, làm. 62.

 Comentaris del comissari:
Segons notícia verbal de Gudiol Ricart, la peça es va comprar en el mercat d’antiguitats de Londres, tal vegada en una venda del propi Gudiol a Miquel Mateu Pla.
Segons aquest autor, en la seva monografia de 1936, aquesta peça és catalana. No obstant això, el tipus de pintura, amb barreja de colors, la decoració esgrafiada i el blanc estable, sense haver bullit, demostrarien que és una peça veneciana posterior, D’aquesta manufactura es conserven exemplars amb ocells datats tardanament, fins el segle XVIII.
Link: No consta