Egill, O.

 

Lligé / Egill

Aquesta firma correspon a LLigé llegit a l’inrevés. El nom prové de Cristalleries Lligé, que va tancar la secció de vidre esmaltat al foc cap a 1932. Un dels germans Lligé, en separar-se, va obrir un taller al carrer de les Tàpies, se’n va endur al decorador Andreu Pou Comes així com el nom de la casa. Sembla que aleshores Egill, com a esmaltador de vidre català, només va durar una temporada.

Tanmateix, en el Museu del Perfum de Barcelona hi ha una almorratxa coronada atribuïda a Egill i retolada al voltant de 1918. També tenim noticia d’una ceràmica signada l’any 1923.

La seva decoració té un estil particular, molt plena de dibuix oriental, de vegades amb éssers estranys, “d’aire persa” com diria Jordi Carreras.

 

Exposicions

Exposicions a Barcelona, a les Galeries Laietanes, en 1923, dos en 1925 i una en 1927.

 

Treballadors

A can Lligé treballaven a la secció de vidre esmaltat, entre d’altres, Genís Cirera com a encarregat i repartidor (duia els encàrrecs a coll en una cistella), Andreu Pou com a decorador i esmaltador, així com el jove Àngel Segura, primer com a aprenent al seu costat i més tard com a decorador i esmaltador de la firma.

 

Egill, O. - Gerra oriental
Egill, O. – Gerra oriental
Egill, O. - Gerra
Egill, O. – Gerra

Gerra

Vidre incolor bufat i esmaltat. Una nansa està restaurada.
25,2 x 21,6 cm
Catalunya, 1a meitat s. XX

Dipòsit de cos globular amb coll hiperbòlic i llavi obert sobre base cònica. Tres nanses bufades de tira des del coll fins el cos. Dibuix de filigrana perfilat en negre. Decoració bigarrada de vegetació exuberant i personatges orientals en posició de tirar una gran pedra o duent ganivets a les mans per caçar un drac verd, que es confon amb la selva, i que potser vol menjar-se una au de colors.

 

Egill, O - Atuell
Egill, O – Atuell
Egill, O - Atuell
Egill, O – Atuell

Atuell

Vidre incolor bufat i esmaltat. En boca tros enganxat.
11,1 x 12 cm
Catalunya, 1a meitat s. XX

Contenidor bulbós acabat en coll cilíndric estret que es perllonga amb obertura en boca. Decoració bigarrada, amb dibuixos florals en sis medallons. Colors blau, groc, beig, marró, taronja i verd.

 

Egill - quadre de ceràmica
Egill – quadre de ceràmica
Egill - firma quadre de ceràmica
Egill – firma quadre de ceràmica

 

Bibliografia

Articles

VIDAL I MAYNOU, Cecília, Xavier Nogués i els vidres esmaltats al foc, Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, 1989 (tesi doctoral), pàg. 88.

VIDAL I MAYNOU, Cecília, L’esmalt sobre vidre (1900-1935), L’esmalt sobre vidre, artistes i artesans, Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, vol. II, Biblioteca Abad Oliva, MNAC IEC Publicacions Abadia de Montserrat, 1999, pàgs. 231 i 235.

CARRERAS BARREDA, Jordi, El vidre català, Brau edicions, Figueres, 2018, pàg. 52.

Ressenyes d’exposicions

ANUNCI, gasetilla: pròxima expo. a Galeries Laietanes, La Vanguardia, Barcelona, 1923-04-07, pàg. 6.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1923/04/07/pagina-6/33275261/pdf.html

M.M. , El año artístico – Galerías Layetanas – Vidres esmaltats Egill i J. Sala, Anuario del FAD, Barcelona,1923, pàg 180. (Gelpí, O. Egill, J. Sala)
https://ddd.uab.cat/pub/anufomartdec/anufomartdec_a1923v5s1.pdf

ANÒNIM, Vida Artística – Crónica general – Exposiciones, La Vanguardia, Barcelona, 1925-03-26, pàg.9. (Gol i Egill, comentari)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1925/03/26/pagina-9/33263092/pdf.html

C.C., Carnet de les Arts, Les últimes exposicions, La Publicitat, Barcelona, núm.15.936, 1925-04-18, pàg. 1. (Gol i Egill, comentari)
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1461943

ANUNCI, gasetilla: inauguració exposició, La Publicitat, Barcelona, núm.16.148, 1925-12-22, pàg. 4.
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1462357

ANUNCI, gasetilla: fi exposició 31-12, La Publicitat, Barcelona, núm. 16.151, 1925-12-24, pàg. 4.
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1462361

ANUNCI, gasetilla: Exposicions d’art, clausura, La Publicitat, Barcelona, 1926-01-01, pàg. 9.
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1462373

ANUNCI, gasetilla: inauguració exposició. La Vanguardia, Barcelona, 1927-04-09, pàg 12.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1927/04/09/pagina-12/33243133/pdf.html

 

ANDREU POU COMAS

Vidrier, decorador i esmaltador barceloní del primer terç del segle xx. Segons Cecília Vidal només sabem d’ell que participà a l’Exposició de Primavera, organitzada per la Junta Municipal d’Exposicions d’Art, Saló de Barcelona, celebrada al Palau Nacional de Montjuïc del 22 de maig al 3 de juliol del 1932, on presentà tres peces de vidre esmaltat: Al·legoria mística (plat de vidre), Les visions dels encantats i Catalunya típica (cat. Núm. 298-300, p. 24). En el mateix catàleg figura l’adreça del seu taller o domicili situat al carrer Trilla, 12, pral.

Aquest detall del domicili ens fa relacionar-lo amb el testimoni d’Àngel Segura Solé, que recordava aquest domicili on ell havia anat a veure’l. Els vespres i caps de semana feia ampolletes de vidre per als injectables, junt amb la seva dona. Es tractava d’un decorador no fix de Can Lligé, on hi col·laborava esporàdicament. En resum, era un gran artista que li ensenyà la tècnica del decorat sobre vidre, però especialment la creació de l’artista. Al eliminar la secció de vidre de Can Lligé, l’Andreu trià d’anar-se’n amb en LLigé, i creiem que sota la firma Egill. L’Àngel es decantà per Cirera.

 

Exposició:

Junta Municipal d’Exposicions d’Art, Exposició de Primavera, 1932, Palau Nacional, Parc de Montjuïc, Saló de Barcelona (22-05 a 3-7), p.24. (Catàleg d’obres)
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1932/60053/exppri_a1932.pdf

 

Firma de O. Egill
Firma de O. Egill